3 ขั้นตอน สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนานาเอเชีย-แปซิฟิก

1. เข้ามาเยี่ยมชมที่มหาวิทยาลัย   สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือติดต่อสอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

2. สมัครเข้าศึกษาต่อ  เลือกคณะและสาขาวิชาที่สนใจและต้องการที่จะศึกษาต่อ และทำการสมัครตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้

3. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนในการสมัครเรียนหรือสอบถามผ่านทางอีเมลล์ที่ register@apiu.edu