เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก


มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ประกอบด้วย 2 วิทยาเขต คือ :

  • • วิทยาเขตหลัก - มวกเหล็ก
  • • วิทยาเขตกรุงเทพฯ - คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น (โรงพยาบาลมิชชั่น)