ข่าว & กิจกรรม

6 ธันวาคม 2556 กำหนดการรับสมัครสอบและใบสมัครสอบเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
1 มิถุนายน 2556 คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตพยาบาล รุ่นปีการศึกษา 2555 ที่สอบผ่านการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้น หนึ่งในการสอบครั้งแรก จำนวน 62 คน (72.94%)
18 กุมภาพันธ์ 2556 ปฏิทินกิจกรรมพิธีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
16 พฤษภาคม 2555 Mission Run-Walk Rally
16 พฤษภาคม 2555 ใหม่! ทัศนียภาพประตูด้านหลังมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ขอขอบคุณบัณฑิต รุ่นปี2555 สำหรับของขวัญที่มีความหมายชิ้นนี้
27-29 พฤษภาคม 2555 โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์