มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก


มหาวิทยาลัย ที่อยู่  

มหาวิทยาลัยนานาชาติ
เอเชีย-แปซิฟิก (มวกเหล็ก)

เลขที่ 195 หมู่ 3 ถนนมวกเหล็ก-วังม่วง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
หรือ
ตู้ ป.ณ. 4 มวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี    18180

โทรศัพท์: +66-36-720777 (90 คู่สาย)
โทรสาร : +66-36-720777

วิทยาเขตกรุงเทพฯ

เลขที่ 430 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   10300

โทรศัพท์: +66-2-280-8243-6
โทรสาร: +66-2-280-8247