การส่งเสริมและพัฒนาชีวิตทางด้านจิตวิญญาณมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของนักศึกษา ดังนั้นคริตจักรของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมต่างงๆ ที่มุ่งเน้นถึงการพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งกิจกรรมนั้นจะมีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนา โดยเฉพาะเรื่องการเข้าร่วมประชุมนมัสการ ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

การประชุมนมัสการจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ช่วงเย็น เวลา 19:00 -20:00 น.และทุกวันเสาร์ ช่วงเช้า 9:00-12:00 น.

และรายการอบรมจริยธรรม จะจัดขึ้นทุกวันพุธ เวลา 10:00-11:00 น.