การสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก


สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่ระบุไว้ให้ครบถ้วนสมัครผ่านทางอีเมลล์

ผู้สมัครสามารถ Download แบบฟอร์มการสมัคร ได้จากด้านล่าง จากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งเอกสารกลับมาที่ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก โดยทางโทรสารหรือส่งทางอีเมลล์ (ถ้าส่งทางอีเมลล์ขนาดไฟล์จะต้องไม่เกิน 2Mb) ตามที่อยู่และเบอร์ติดต่อด้านล่าง

แฟกซ์: +66-36-720777 ext. 1114
อีเมลล์: register@apiu.edu
ที่อยู่:
ฝ่ายลงทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
เลขที่ 195 หมู่ 3 ถนนมวกเหล็ก-วังม่วง
ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี 18180